Privacybeleid en voorwaarden

Privacybeleid en voorwaarden:

 

Voorwaarden

 • Foto’s worden afgeleverd tussen de 1-4 weken.
 • Foto’s worden alleen bewerkt door Nathalie van Doorn Fotografie.
 • Foto’s mogelijk alleen inclusief logo of tag gebruikt worden voor social media.
 • U geeft toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor social media.
 • 25% aanbetaling bij trouwreportages van het totaal bedrag. Bij annulering behoudt Nathalie van Doorn Fotografie de 25% aanbetaling.
 • Bij loveshoots etc. geldt vooraf betalen.
 • De foto’s met logo worden verstuurd binnen 1-4 weken van een bruiloft. De foto’s zonder logo krijgt u binnen 1-4 weken.
 • Wanneer u Nathalie van Doorn Fotografie boekt voor een shoot zal zij die dag alleen fotograferen. Nathalie van Doorn Fotografie is niet verantwoordelijk voor de beelden waar derden als storende factor worden beschouwd.

 

Privacyverklaring Nathalie van Doorn Fotografie

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Nathalie van Doorn Fotografie geleverde producten en diensten.

Nathalie van Doorn Fotografie, gevestigd te Roggeakker 3 Wezep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nathalie van Doorn Fotografie

Roggeakker 3

8091 NM Wezep

www.vandoornfotografie.nl   nathalie@vandoornfotografie.nl  0623448744

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nathalie van Doorn Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Nathalie van Doorn Fotografie van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Nathalie van Doorn Fotografie in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • De foto’s gemaakt in opdracht van u
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een
  contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Nathalie van Doorn Fotografie, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Het afhandelen van uw betaling.

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te

kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden,

die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Nathalie van Doorn Fotografie.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Nathalie van Doorn Fotografie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Nathalie van doorn Fotografie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Nathalie van Doorn Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Nathalie van doorn Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging

Nathalie van Doorn Fotografie hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Nathalie van Doorn Fotografie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Nathalie van Doorn Fotografie toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Nathalie van Doorn Fotografie gebruik maakt van de diensten van derden, zal Nathalie van Doorn Fotografie in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Nathalie van Doorn Fotografie u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met opnemen.

Dit privacy statement is opgesteld op 18-08-2018